Yaratıcılık benim işim, fakat aynı zamanda da
tutkuyla bağlı olduğum bir yaşam tarzı.